Veri Kaybından Kurtulmak Sağlam Bir Network Altyapısıyla Mümkün

Yazılım süreçlerini içeren Dijital dönüşüm, endüstri 4.0, ürün-geliştirme (Ür-Ge), araştırma-geliştirme (Ar-Ge), tesis otomasyon konularının insan süreç ve teknoloji ekseninde gereken geliştirmeleri yapmak için ihtiyaç duyduğunuz Bilişim Teknoloji Partneri: Heraklet.
Bizler 20 yılı aşkın bir süredir özel sektör ve kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu network ve yazılım altyapısında elde ettiğimiz deneyimle, Uygulama Geliştirme (Web, Mobil ve giyilebilir teknolojik cihazlar), RF çözümleri, Barkod sistemleri, IoT çözümleri, veri görselleştirme ve iş zekası yazılımlarını geliştiriyoruz.

 • Veri Güvenliği

  Fiziki belge ve doküman saklama maliyetlerinden ve veri kaybı risklerinden, sanal ortamda yedekli ve yüksek güvenlikli sistemler ile kurtulmak için dijital dönüşüm gereklidir.

 • Performans Yönetimi

  Çalışanlarınızın gün ve saat olarak ne kadar verimli çalıştığını, üretilen/yapılan iş miktarını net olarak dijitalize ettiğiniz süreçlerin size otomatik bildirmesiyle belirleyebilirisiniz.

 • Artırılmış Verimlilik

  Düşük bakım maliyeti, kesintisiz veri akışı, güvenli intranet ve internet altyapısıyla işletmeler anlık, kısa veya uzun vadeli perspektifte yüksek verimlilik elde ederler.

 • Üstün Planlama Yeteneği

  Talep tahmin, hata önleme, insan kaynaklı veri kaybı, üretim planlama, denetim gibi konularda net veri kaynağı üretmesi itibariyle Dijital Dönüşüm firmalar için ciddi bir önem taşır.

skyron-firewall-datacenter

HERAKLET'İN SUNDUĞU NETWORK ALTYAPI ÇÖZÜMLERİ

Kurumsal yapıda hizmet veren işletmelerin, iş istasyonları için gerekli olan intranet network altyapısını proje ve teknik şartnamelere uygun şekilde ağ altyapısı ve topolojisi tasarlanır. Switching, Routing ve Firewall uygulamaları firmaya uzun süre hizmet edecek şekilde CCNA ve CCNP sertifikalı uzmanlarımız tarafından hayata geçirilir.

Dijital Dönüşüm | Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 çağımızdaki en kapsamlı sanayi devrimini tanımlamaktadır. Endüstri 4.0’ın en önemli iki aşaması Dijital Dönüşüm ve Nesnelerin İnterneti kavramlarıdır. Dijital Dönüşüm, klasik mekanik mantığından yazılım temelli akıllı işletim sistemleri tarafından yönetilen fabrika cihazlarıdır. Robotik makinelerin Dijital Dönüşümü ile adam saat tasarrufu, güvenli çalışma ortamı, düşük hata payı, verimli ve hızlı üretim gibi bir çok kritik noktada gelişmeler gerçekleşir

Heraklet; paydaşlarına Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 konusunda kapsamında Web/Mobil uygulama geliştirme, Radio-Frekans Sistemleri, Barkod Sistemleri, Network Altyapı Sistemleri ve bir çok alanda hizmet vermektedir.

Nesnelerin İnterneti | Endüstri 4.0

Nesnelerin İnterneti kavramı Endüstri 4.0’ın iki önemli konusundan birisidir. Nesnelerin İnterneti sistemdeki tüm akıllı cihazların birbirlerine bağlanarak veri alışverişinde bulunması anlamına gelmektedir. Bu sayede farklı kaynaklardan gelen veriler anlamlı bir hale gelir.

Endüstri 4.0’ın Dijital Dönüşüm ve Nesnelerin İnterneti kavramlarında en önemli konu ise kötü niyetli kullanımlara karşı Siber Güvenlik altyapılarının geliştirilmesidir. Yetkisiz erişimlere ve hassas veri ihlallerine karşı her kurum ve kuruluş gereken yatırımı yaparak önlem almak durumundadır.

Nesnelerin İnterneti endüstriyel üretim merkezlerinin genel kontrolünü yaparken bir çok veri kaynağından alınan bilgilerin anlamlı hale getirilerek raporlama analiz ve verim artırıcı etkenlerin üretimine olanak sağlamaktadır.

Mobil Uygulama Geliştirme

Mobil uygulama geliştirme, akıllı telefonlar başta olmak üzere taşınabilir ve kablosuz cihazların işlevselliğini sağlamak için devam ettirilen yazılım oluşturma sürecine verilen isimdir.

Mobil cihazların donanımsal yetkinlikleri gün geçtikçe artmaktadır. Bu cihazların güçlü donanım özelliklerini kullanılabilir kılan etken ise mobil uygulamalardır. Günümüzde çok farklı kullanım alanları olan taşınabilir cihazlar için geliştirilmesi gereken uygulama sayısı her geçen gün daha da artmaktadır. Aynı zamanda ihtiyaç duyulan fonksiyonların çeşitliliği de uygulamaları daha kompleks bir hale getirmektedir. Bu yüzden mobil uygulama geliştirme oldukça önemli bir alan olarak kendini gösterir.

Web Uygulama Geliştirme

İnternet bağlantısının günümüzde oynadığı rol oldukça ortada. Günümüzde insanlar arası etkileşimi gerektiren, ticari olan ya da olmayan birçok süreç internet üzerinden işliyor. Web siteleri internet bağlantısını kullanılabilir kılan temel araçladır. Bu yüzden internet üzerindeki etkileşimlerin büyük bir kısmını kapsadığını söyleyebiliriz.

Web uygulamalarının ortak noktaları belirli bir amaca hizmet ediyor olmalarıdır. Web uygulama geliştirme süreçlerinde yerine getirilen her adım, sonuçta ortaya çıkacak olan uygulamanın işlevselliğini ve genel amaca hizmet etmeye ne kadar uygun olduğunu belirler. Bu yüzden web uygulama süreçleri son derece önemli süreçlerdir. Para ve zaman kaybının önlenmesi için deneyimli uzmanlar tarafından ilerletilmesi gerekir.

Masaüstü Uygulama Geliştirme

Masaüstü uygulamaları ifadesi bilgisayarlar üzerinde çalıştırılabilen, herhangi bir esktra desteğe ihtiyaç duymayan ve işlevsel olan programların bütününü kapsar. Bu uygulamaların geliştirilme amacı kullanıcının yerine getirilmesini istediği bir görevi tamamlamak, süreçleri kolaylaştırmak ya da durumları gözlemleyebilmektir.

Masaüstü uygulamaları genelde işletme ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmaktadır. Çünkü her işletme kendi amacına göre farklı görevleri yerine getiren uygulamalara ihtiyaç duyar. Bu süreçte işletmelerin mevcut ve geleceğe yönelik ihtiyaçları dikkate alınarak hareket edilmesi ortaya çıkacak olan uygulamanın işlevselliğini etkileyecektir.
Heraklet olarak işletmelerin ihtiyaçlarını analiz ederek onlar için optimal düzeyde hizmet veren masaüstü uygulamaları geliştiriyoruz.

RF Çözümleri

RF Çözümleri kablosuz bağlantının avantajlarını herkesin kullanımına sunabilmek için geliştirilen yöntemlerdir. Bu yöntemler 433MHZ ve 863MHZ frekans aralığındaki radyo dalgalarını baz alarak çalışırlar. Bu yüzden hem küçük hem de büyük çaplı uygulamalar için uygundurlar.

RF çözümleri dünya genelinde büyük kitleleri kapsayacak şekilde üretilirler. Fakat her işletmenin kendine özgü ihtiyaçları vardır ve paket halinde gelen çözümler farklı işletmeler için çoğu zaman uygulanabilir olmaz. İşte bu yüzden Heraklet olarak müşterilerimizin ihtiyaç duydukları RF çözümlerini kendileri için geliştirerek onlara sunuyoruz.

Otomasyon Sistemleri

Bir otomasyon sistemi sensörler, kontrolörler ve yönetilebilen dijital ekipmanlardan oluşur. Otomasyon sisteminin amacı belirli bir görevi olabildiğince az insan müdahalesine ihtiyaç duyarak bitirebilmektir. Bu şekilde üretim ve kontrol aşamalarında büyük bir avantaj sağlayarak süreçleri hızlandırma işlevi görürler.

Otomasyon sistemleri günümüzde üretimdeki verimi arttırma ve genel süreçleri hızlandırma amacıyla çok sık olarak tercih edilmektedir. Küçük ya da büyük çaptaki birçok üretici işletmeleri dahilinde yerine getirilmesi gereken görevleri otomatize eder teknolojinin bu avantajlarından faydalanmaktadırlar. Heraklet olarak, otomasyon sistemlerinin getirilerinin farkında olduğumuz için bu teknolojiyi müşterilerimize sunuyoruz.

Barkod Sistemleri

Dünya üzerinde her gün milyonlarca ürün üretiliyor. Bu ürünlerin depolanması ve dağıtılması için oldukça sistemli uygulamalara ihtiyaç duyuluyor. Herhangi bir paketin ya da kutunun takibinin yapılabilmesi bu aşamada oldukça büyük bir önem taşıyor. Bu derece önemli olan bir görevi otomatize etmek ve kolaylaştırmak da dünya üzerindeki ürün ağının işlevselliğini arttırmak için atılacak kritik bir adımdır. İşletmelerin, ürünler üzerindeki kontrolünü arttırmak için geliştirilen barkod sistemleri teknolojisi ise tam da bu noktada çağımızın gerektirdiği gelişmişliği kullanıcılarına sunmaktadır.

Barkod teknolojisi sayesinde işletmeler üretim, depolama ve dağıtım aşamalarında ihtiyaç duydukları kolaylığı elde edebiliyorlar. Heraklet olarak bu avantajı müşterilerimize sunabilmekten ötürü gurur duyuyoruz.

Anahtar Teslim Çözümler

NETWORK ALTYAPI SİSTEM HİZMETLERİ

 • WiFi

  Kablosuz internet hizmeti, iş istasyonları ve ağa kimlik doğrulamalı bir şekilde katılmaya uygun cihazlara sunulan bir ağ paylaşım hizmetidir.

 • Firewall

  SKYRON Firewall UTM cihazı, trafik denetiminin yanı sıra IPS/IDS, 5651 kanununa uygun loglama, içerik filtreleme gibi bir çok özelliği barındırmaktadır

 • Yapısal Kablolama

  WLAN sisteminin çalışmasında yapısal kablolamanın kalitesi, WiFi access pointlerin işlevselliği oldukça önem taşımaktadır.

 • Virtual Private Network

  PulseSecure, NordVPN, ExpressVPN gibi enterprise vpn servislerinin kurulumu ve yönetimi Heraklet hizmet portföyünde mevcuttur.

 • Wireless Local Area Network

  Kurumlarda kesintisiz ağ hizmeti hayatidir. WLAN yapısının kusursuz bir şekilde çalışması bu isterin olmazsa olmazıdır.

 • Enterprise Router Cihazları

  Kurumsal işletmelerdeki network altyapıları için yönlendirme ve anahtarlama yapan router cihazlarının sisteme entegrasyonu bir zorunluluktur.

IT'yi bir Sorun Olmaktan Çıkardığımız

Network Altyapı Çözümleri'nde Başarı Hikayelerimiz

Dikey çözüm uzmanlığımız, işletmenizin iş akışını kolaylaştırmasına ve üretkenliği artırmasına olanak tanır. İşiniz ne olursa olsun, Heraklet Bilişim Sistemleri size ve endüstriye uyumlu teknoloji çözümleri ile her zaman yanınızda.

Network Altyapı Sistemleri Altındaki Hizmetlerimizin Detayları İçin Kartlara Tıklayabilirsiniz

 • Switching

  İş istasyonları ve firma ağına bağlanacak tüm cihazların güvenli, hızlı ve kesintisiz bir ağ hizmeti alması için switching hayati bir rol oynar.

  Detaylar

 • Routing

  Kurumsal işletmelerdeki network altyapıları için yönlendirme yapan router cihazlarının sisteme entegrasyonu bir zorunluluktur.

  Detaylar

 • SKYRON FIREWALL

  Skyron UTM cihazı trafik denetiminin yanı sıra IPS/IDS, 5651 kanununa uygun loglama, içerik filtreleme gibi bir çok özelliği barındırmaktadır.

  Detaylar

 • WLAN Yapılandırma

  Kurumlarda kesintisiz ağ hizmeti hayati bir rol oynar. WLAN yapısının kusursuz bir şekilde çalışması bu isterin olmazsa olmazıdır.

  Detay

 • Yapısal Kablolama

  WLAN sistemin çalışmasında yapısal kablolamanın kalitesi, WiFi access pointlerin işlevselliği oldukça önem taşımaktadır.

  Detaylar

Teknolojiye yaptığınız zaman ve vakit israfına bir son vermek ister misiniz? Heraklet sizin için ideal bir IT Partneri olabilir. Bizi Tanıyın

Çalışmaktan gurur duyduğumu bağımsız sektörlerden

KURUMSAL REFERANSLARIMIZ

Dikey çözüm uzmanlığımız, işletmenizin iş akışını kolaylaştırmasına ve üretkenliği artırmasına olanak tanır. Kurum sektörünüz ne olursa olsun, Heraklet sizi yüksek performanslı ve endüstriye uyumlu çözümlere kavuşturmakturur.

hair-of-istanbul-testimonial-logo
siemens-kurumsal-logo-white
nokia-kurumsal-logo
sağlık bakanlığı referans
KBB-white-logo
NEDEN BİZ?

BİZİ FARKLI KILAN 6 ÖZELLİĞİMİZ

 • conversations-4872_af60b258-251e-41af-b238-dfb706d7b3d4

  Hızlı Yanıt

  Destek sistemimizden yahut telefon destek hattımızdan gerçekleştirdiğiniz destek taleplerinin %95’ini* aynı gün çözüyoruz. Türkiye’nin yahut dünyanın neresinde olduğunuz farketmeksizin, cihazınız ya da sisteminizle alakalı sorun tespit ve anahtar kilit çözüm önerilerimizi sizlere sunuyoruz. (*2019 KPI Sonuçlarımıza göre)

 • diploma-2983_a6bb0b64-dbc1-431e-ac00-a83597982a0

  Yetkinlik

  20 yılı aşkın bir süredir dış kaynak IT kullanımında, Veri Merkezi Kurulumundan, hassas kurumsal Ar-Ge projelerine, Bilişim Teknolojileri ve Bilgisayar Bilimi’nin teoriden pratiğe dönüştürüldüğü endüstriler ve uygulama türlerinde deneyim kazandık.

 • messaging-app-4876_473fc710-9ecc-4785-9e78-8c9f00ae9498

  Uluslararası Tecrübe

  Çağın gerekliliği olan globalleşmenin şirketimizin bir çok alanına nüfuz etmesini hedefliyoruz. Yurtdışı pazarlarda rekabet gücü yüksek ve ülkemizi temsil etmeye layık ürünler geliştiriyoruz. Gelişen teknolojileri yakından deneyimlemek ve yön vermek için uluslararası konferansların rutin konuşmacıları ve konuklarıyız

 • flag-2979_1fd1d414-4b4f-4887-a94a-493ba8e0b0c7

  Proje, İnşa, Destek

  Şirketiniz için iş yararını tam olarak anlayarak teknoloji çözümlerini tasarlıyor, değerlendiriyor, gerekçelendiriyoruz. Teklifimiz karşılıklı mutabakatla anlaşmaya döküldükten sonra, projelendirip taahhüt ettiğimiz zaman diliminde sisteminizi inşa ediyor ve olağan & olağanüstü sistemle ilgili her durumda destekçiniz oluyoruz.

 • source-code-1900_d2c3a8cb-9d49-47a9-aa2d-152f24e446d6

  IT’de Tek Adres

  Donanım, yazılım yönetimi ve diğer ilgili teknoloji ihtiyaçları dahil BT altyapınızın tüm yönleri hizmet portföyümüz kapsamına giriyor. Veri merkezi kurulumundan, endüstriyel fabrika otomasyonlarına, ihtiyaca dönük uygulama geliştirmeden (Web&Mobil), siber güvenlik operasyonlarına, ürün ve hizmet portföyümüzle Türkiye için çalışıyoruz.

 • happy-emoji-2947_45d5bb03-c67d-4e73-a316-a5e7f4a9f2f7

  100% Müşteri Memnuniyeti

  Ön fizibilite, teklif, anlaşma süreçlerinde belirtilen tüm maddelere uygun hizmet vererek, müşteri memnuniyeti ana merkeze oturtarak ilişkilerimizi yürütüyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin sürekliliği ve ilk günkü performansını koruması için 7/24 destek hizmeti veriyoruz.

Teknolojiye ulaşmak için daha fazla zaman ve nakit israfı yapmadan Bizimle İletişime Geçin