Mobil Uygulama Sızma Testi

Akıllı cihazlar gelişim düzeyinin olağanüstü bir ivme kazanmasıyla birlikte, internetin gelişim yönü de bu doğrultuda evrildi. Bu durum kablosuz iletişim teknolojilerinin benzersiz bir hızla yaşamımıza girmesine ve hatta vazgeçilmez hale gelmesine neden oldu. Mobil cihazların sağladığı yaşamsal kolaylıklar ve çeşitli avantajlar, yaşam standartlarımızı benzersiz bir şekilde arttırmış durumda. Bunu sağlayan teknolojilerin yanında yazılımsal gelişme de kontrolsüz bir şekilde devam ediyor. Mobil uygulamalar bu anlamda en önemli role sahip. Hemen her konuda mobil teknolojinin bizlere sağladığı avantajların tümü uygulamaların sunduğu hizmetlerle gerçekleşiyor. Ancak bu durum yeni ve büyük bir güvenlik sorununu da beraberinde getirdi. Mobil uygulama sızma testi, tersine mühendisliğin kullanılmasıyla gerçekleştirilen, mobil uygulamanın güvenlik zafiyetlerinin belirlenmesini ve elbette giderilmesi yönünde veriler sağlayan bir güvenlik test hizmetidir.

Mobil Uygulama Sızma Testi Nasıl Yapılıyor?

Mobil uygulama geliştiriciliği, büyük bir ekonomik potansiyele sahip sektör haline dönüşmüş durumda. Bu durum sürekli yeni uygulamaların geliştirilmesini ve hizmete sunulmasını tetikleyen en önemli etkenlerden biridir. Genel olarak uygulamalar çok hassas bilgilerin barındırılmadığı bir temel sahip olsa da, uygulamalar aracılığıyla kişisel ve hassas bilgilerin değiştirilmesi ve sunucular arasında köprü ya da bir ağ geçidi işlevi görmesi ihtimali bulunur. Bu ihtimalin ortada olması, istismar edilmesi konusunda da çok ciddi çalışmaların yapılmasına neden oluyor. Android işletim sisteminin çok yaygın şekilde kullanılması hem uygulama geliştiriciliğinin kolay ve hızlı olmasına ve hem de bu uygulamaların ehil kişiler tarafından yapılmamasına neden olur. Bu durum sürekli güvenlik açıkları bulunan uygulamalarla muhatap olmamamızı ister istemez sağlar. Günümüzde kullanıcıya sunulan mobil uygulamaların çok büyük bir bölümü, geliştiricileri tarafından farkında olunmayan güvenlik sorunları taşır. Bu sorunlar mobil uygulamaların mobil teknolojilerin en zayıf noktası haline gelmesine sebep olur. Mobil Uygulama Sızma Testi, bu sebeplerle büyük önem taşıyan ve aynı zamanda mobil kullanım için cihazların güvenliği için zorunlu olan bir test olarak öne çıkar.

MASVS ya da OWASP Mobil Uygulama Güvenliği Doğrulama Standardı, mobil uygulamaların geliştirilirken başvurulması gereken en önemli standart olarak belirlenmiştir. OWASP aynı zamanda tersine mühendislik sistemi kullanılarak Mobil Uygulama Sızma Testi için de standart bir temel oluşturur. Mühendislerin OWASP temel standardı aracılığıyla uygulayacağı tersine mühendislik senaryoları sayesinde, uygulamalarda ki güvenlik açıklarının birçoğu tespit edilebilir ve mobil güvenlik seviyenizin belirlenmesi sağlanabilir. Bu sayede henüz yeni geliştirilmiş ve kullanıcıya sunulmamış uygulamaların sorunlarının önceden belirlenmesi sağlanabilir. Bunun yanında kullanıcıya sunulmuş olan uygulamalarda bulunan güvenlik zafiyetleri de benzer şekilde belirlenebilir ve düzeltilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturur.

Mobil Uygulamalarda Bulunan En Yaygın Güvenlik Sorunları

Mobil uygulamalar ya da Mobil API’ler verilerin işlenmesinin yanı sıra, çeşitli sunucularla iletişim halinde olan bir temele sahiptir. Bu özellikleriyle Mobil cihazlar için en önemli güvenlik önceliğine sahip olmaları da gerekir. Mobil Uygulamalarda en sık karşılaşılan güvenlik sorunları arasında, yanlış ya da kötü depolanmış veriler, zayıf güvenliğe sahip ağlarla iletişim, Kötü veya eksik yapılmış etkileşimler, imza ve hata ayıklama gibi güvenli olmayan yapılandırma kullanımı bulunuyor. Mobil uygulamaların güvenlik açısından denetlenmesi ve ehil geliştiriciler tarafından OWASP standardına uygun şekilde geliştirilmesi kullanıcı açısından çok önemlidir. Mobil uygulamaların yeterli güvenlik özelliği sunabiliyor olması, uygulamanın sunduğu hizmetten daha önemli bir konudur. Mobil Uygulama sızma testi, uygulamanın çalışma mantığı, teknik analiz, raporlanabilir tüm elemanların analizi yani tersine mühendislik kullanımıyla gerçekleştirilir. Aslında Web ya da masa üstü bilişim sistemleri gibi, Mobil uygulama alanında gerçekleştirilen sızma testleri de benzerlikler gösterir. Bununla birlikte elbette farklı yazılımsal özellikler ve standartlar, farklı mühendislik ve yazılım bilgilerinin kullanılmasına neden olur.

Nitelikli Tersine Mühendislik

Mobil Uygulama geliştiriciliğinin kullanıcılara sağladığı yeni avantajlar, mobil cihazların yaşamımızda giderek artan önemine paralel bir şekilde önem kazanıyor. Bu dinamik elbette mobil uygulama geliştiriciliği konusuna her geçen artan sayıda ilgi oluşuyor. Ancak yeterli donanıma sahip olmayan geliştiricilerin de kolaylıkla uygulama geliştirmesi ve kullanıcılara kolaylıkla ulaştırılabilmesi sorunsalı ortaya çıkıyor. Hal böyle olunca güvenlik standartları yeterli olmayan birçok uygulama kullanıcıların mobil cihazlarında kendilerine yer buluyor. Pek çok hassas ve önemli veri bulundurduğumuz mobil cihazlarımız, uygulamalarda bulunan bu zafiyetler nedeniyle doğrudan risk altına giriyor. Mobil Uygulama Sızma Testi, Alanında yüksek deneyim ve bilgi birikimi sahibi yazılım mühendisleri tarafından gerçekleştiriliyor. Belirli standartların ışığında gerçekleştirilen geriye doğru mühendislik yöntemiyle, geliştirilmiş olan mobil uygulamaların sahip olduğu tüm güvenlik özellikleri net bir şekilde belirleniyor.

Bu aşamanın sonunda, karmaşık ve ileri teknik bilgi içeren verilerin, kullanıcı tarafından anlaşılabilir hale getirilmesiyle birlikte özel bir raporlama tekniği kullanılarak hazırlanan rapor kullanıcıya sunuluyor. Var olan tüm uygulamaların ya da belirli bir mobil uygulamanın güvenlik özellikleri raporlandığında, kullanıcı ya da geliştiriciler olası güvenlik sorunlarıyla ilgili net bilgilere ulaşabiliyor. Bu sayede bu güvenlik zafiyetlerinin giderilebilmesi için gerekli olan işlemlerin yapılması için bir yol haritası çizebilmek mümkün hale geliyor.

Mobil Uygulama Sızma Testi ile sağlanan avantajlar, mobil bilişim sistemlerinin yaşamlarımızda aldığı önemli role bağlı olarak zorunlu bir konu haline geliyor. Tüm mobil uygulama geliştiricileri tarafından mutlaka uygulamanın kullanıcıya sunulmasından öne başvurması gereken Mobil Uygulama Sızma Testi, gerçekleştirilmediğinde kullanıcıların çok ciddi güvenlik felaketleriyle karşılaşması olasılığı bulunuyor. Bir nevi patlamaya hazır dinamit lokumu olan kontrolsüz geliştirilmiş mobil uygulamalar, sonuçları çok çeşitli felaket senaryoları oluşturabilme riskini her zaman taşır. Mobil kullanıcıların bu anlamda uygulama seçimlerine ve mobil uygulamaların güvenlik standartlarına dikkat etmeleri de büyük bir önem taşır.